Billedskønne frodige dale, stejle bjerge og klar hav.

I dette maleri oplever man Egilstrøð udtrykke de billedskønne frodige dale, stejle bjerge og klar hav. Maleriet formår at fange havets dybde til himmelens højde og øhavet er levendegjort på maleriet. De Færøske farvande er karakteriseret af bjerge i lyse klare farver og skarpe kystlinjer, Egilstrøð formår at overføre disse elementer på et lærred. Maleriet giver den enkelte frit rum til at bevæge sig behageligt gennem det dybe lagret landskab. Man forestiller sig en tur gennem Færøernes bjerge og rejsen giver følelsen af fred og frihed. Den storartede natur fremstillet på lærredet er den perfekte anledning til at træde et skridt tilbage og overvære lydende fra naturen og finde den indre ro.

Maleriet manifesterer natur på lærredet ved at skildre en transcendent konceptuel tænkning og de fænomenale elementer fra naturen. Disse to kontraster forenes ved omhyggelig brug af blide og hårde farver og samtidig eksekveret igennem et velbetænkt dekorativt design. Maleriet formår at fange spektakulær uspoleret natur og giver den enkelte en åbenbaring at Moder jord har meget at byde på.

  • James J. Nierras

In this painting, Egilstrøð is expressing the picturesque, lush valleys, steep mountains, and clear sea. The painting captures the depth of the sea to the height of the sky and the archipelago is brought to life in the painting. The Faroese waters are characterized by mountains in bright clear colors and sharp coastlines, Egilstrøð manages to transfer these elements on the canvas. The painting gives the individual mind free space to move freely and comfortably through the deeply stored landscape. One imagines a journey through the mountains of the Faroe Islands and the adventure provides the feeling of peace and freedom. The magnificent nature made on the canvas is the perfect occasion to take a step back and experience the sounds of nature and find inner peace.

The painting manifests nature on the canvas by depicting transcendent conceptual thinking and the phenomenal elements of nature. These two contrasts are united by careful use of gentle and hard colors and at the same time executed through a well-reflected decorative design. The painting manages to capture spectacular unspoiled nature and you receive a revelation that Mother Earth has a lot to offer.

        James J. Nierras  


Udgivet

i

af

Tags:

Translate »