Gallery

Nogle temaer jeg har arbejdet med:

Erindringer fra naturoplevelser på Færøerne i kajak perspektiv.

Erindringer fra naturoplevelser på Færøerne.  Nogle gange i kajakperspektiv, andre gange i helikopterperspektiv. Måske også nogle gange i et mere udefinerbart perspektiv.

Erindringer fra naturoplevelser på Færøerne.

With Less Effort

Psykomotorik

Mixed