Min oplevelse med værkerne

Min oplevelse med værkerne

Færøerne er verdens kendt for sine unikke naturoplevelser og siden pandemien har haft en restriktiv indflydelse på rejser, så har jeg derimod fundet Egilstrøð’s kunstværker som supplement til den Færøske natur jeg en dag kommer til at opleve. Ellindur Egilstrøð’s Færøske baggrund kommer til udtryk i hans værker. Det har en indvirken i hans tilgang til kunst, både kompositionsmæssigt og gennem hans valg af palet. Det øjeblik jeg lagde mine øjne på Egilstrøð’s galleri så kunne jeg mærke energien som naturen rummer. Siden jeg bor i storbyen, så føler jeg at den naturlige egenskab er fraværende. Jeg har oplevet at kunstværkerne er en metode at opleve og broen til samspil mellem naturen og menneskeheden. Jeg var overrasket over Egilstrøðs evne at overføre hans egne oplevelser på lærredet og de livlige valg af farver giver modtageren muligheden for at reflektere og danne en subjektiv holdning til hans kunst. Derudover finder jeg at malerierne har en terapeutisk virkning, farvesammensætningen er velovervejet og har den korrekte kontrast. Egilstrøðs kreative udtryk fremmer helbredelse og mental velvære i mig og jeg anbefaler kunst som en terapeutisk metode til at finde sindsro i disse ekstraordinære tider.

  • James J. Nierras

My subjective experience with art (English version)

The Faroe Islands are world-renowned for their unique nature experiences and since the pandemic has had a restrictive impact on traveling abroad. I have in its place found Egilstrøð’s works of art as a supplement to the Faroese nature that I will one day experience. Ellindur Egilstrøð’s Faroese background is expressed in his works. It has an impact on his approach to art, both in terms of composition and through his choice of palette. The moment I laid my eyes on Egilstrøð’s gallery, I could feel the energy that nature holds. Since I live the ordinary “city life”, I feel that the sense of nature is absent. I have experienced that the works of art are a vivid method of experiencing and are a bridge to the interaction between nature and humanity. I was surprised by Egilstrød’s ability to transfer his own experiences on the canvas and the lively choice of colors allows the recipient to reflect and form a subjective attitude to his art. In addition, I find that the paintings have a therapeutic effect, the color composition is well thought out and has the correct contrast. Egilstrød’s creative expression promotes healing and mental well-being in me and I recommend art as a therapeutic method to find serenity in these extraordinary times.

  • James J. Nierras

Udgivet

i

af

Tags:

Translate »